Sociale zekerheid

De sociale zekerheid bestaat sinds eind 2019 al 75 jaar. Dat verdient veel feestjes en die organiseren wij graag samen met jou. 

Hoe?

We ontwikkelden een toolbox met draaiboek voor vrijwilligers/begeleiders.

Deze toolbox biedt achtergrond, stellingen, materialen en begeleiderstips vond om met groepen van 5 tot 150 personen aan de slag te gaan.  

Door de gekozen methodiek is er weinig ‘expertenkennis’ en voorbereidingstijd nodig. Mensen worden door stellingen uitgedaagd een mening te vormen en erover te discussiëren.

Wat?

 het thema ‘Sociale Zekerheid’  bespreekbaar maken voor mensen die daar niet per se elke dag mee bezig zijn, of er veel van af weten. Een samenkomst waar deelnemers het belang van de sociale zekerheid als systeem voor iedereen (her)ontdekken.  

  • Deelnemers voelen zich veilig genoeg om hun mening te zeggen, maar waar ze ook open kunnen staan voor afwijkende argumenten.
  • Het uiteindelijke doel van de gespreksavonden is tweeledig: aan de ene kant willen we dat mensen zich bewust worden van de complexiteit van het thema, en anderzijds willen we hen laten kennismaken met de standpunten van de beweging over deze onderwerpen.
  • Het is echter absoluut niet de bedoeling dat dit laatste de focus wordt, de ruimte voor discussie en uitwisseling staat centraal.

 

Wil jij een feestje voor 75 jaar sociale zekerheid: neem contact op met onze partyplanners. 

Voor achtergrond verwijzen we graag door naar de campagne van ACV en PULS. 

We organiseren drie webinars rond de sociale zekerheid. Schrijf hier in