Webinars

Vraag het zelf aan de experten

Beweging.academie organiseert iedere maand meerdere webinars.  Een overzicht kan je terugvinden in onze kalender

Wil je op de hoogte blijven van onze volgende webinars?  Laat dan hier je adresgegevens achter.

Gewoon kijken naar de bijzonder boeiende presentaties die reeds plaatsvonden? Dat kan natuurlijk ook.

 

Hieronder kan je al onze webinars terugvinden.

Onze wereld wordt steeds complexer. En waarschijnlijk heb je al gemerkt dat de uitdagingen aan de grondslag vaak "wicked problems" zijn. Issues die een verwevenheid vertonen en moeilijk uit te leggen zijn vanuit één standpunt, blikveld of invalshoek. 

Op tv, in de krant of online worden ze sterk vereenvoudigd. Soms gepresenteerd als meningen, of verkondigd door een beperkte set van mensen, vaak bevraagd door steeds dezelfde journalisten. Bij beweging.academie proberen wij het nodige tegenwicht te bieden. We gaan in onze webinars dieper in op onderwerpen waar in het dagdagelijkse leven snel veralgemenend over wordt gepraat. We betrekken topexperten van binnen en buiten ons netwerk.

We brengen jou met hen in contact en hen met jou in contact. Zo krijg jij een diepgaandere kennis van het onderwerp, en krijg je vooral ook zelf impact op het debat. 

Herbeleef de webinars van de week van de pensioenen

Webinar: 'Het werknemerspensioen'

Spreker: Kim Jacobs - CM-Pensioendienst Limburg

Webinar: 'Het ambtenarenpensioen'

Spreker: Joris Lermytte - Stafmedewerker ACV Openbare Diensten

Webinar 'Het zelfstandigenpensioen'

Spreker: Mieke Bruyninckx - juridisch experte bij Acerta

Debat: 'Moet of mag ik langer werken?'

Sprekers:

Marc Van Den Broek: coördinator centrum loopbaanontwikkeling ACV-Puls.

Jozef Pacolet: Professor Emeritus Sociaal en economisch beleid en sociale inclusie van het HIVA, KU Leuven.

Martine Geers: Expert-coördinator VDAB

Moderator: Ann Morissens: onderzoeker studiedienst CM

Debat: 'Is het Belgisch pensioen hoog genoeg?'

Sprekers:

Marjan Maes: professor en onderzoeker Pensioenstelsels KU Leuven.

Kim De Witte: pensioenexpert PVDA en volksvertegenwoordiger.

Moderator: Jozef Pacolet: Professor Emeritus Sociaal en economisch beleid en sociale inclusie van het HIVA, KU Leuven.

Debat: 'Wie zal mijn pensioen betalen?'

Sprekers

Christel Geerts: professor gerontologie VUB 

Joke Vrijs: nationaal verantwoordelijk Jong ACV

Ludo Maus: beleidsvrijwilliger bij OKRA en regiovoorzitter Antwerpen

Moderator: Bart Smits: stafmedewerker pensioendienst (OKRA/CM)

Debat: 'kan het pensioen vrouw- en gezinsvriendelijker?'

Sprekers:

Herlindis Moesterman - stafmedewerker Vrouwenraad

Lutgard Vrints - stafmedewerker studiedienst Gezinsbond

Bart Smits - stafmedewerker pensioendienst OKRA/CM

Moderator: Sandra Rosvelds - hoofd studiedienst Beweging.net

Debat: 'kan het pensioen vrouw- en gezinsvriendelijker?'

Sprekers:

Herlindis Moesterman - stafmedewerker Vrouwenraad

Lutgard Vrints - stafmedewerker studiedienst Gezinsbond

Bart Smits - stafmedewerker pensioendienst OKRA/CM

Moderator: Sandra Rosvelds - hoofd studiedienst Beweging.net

Debat: 'Hoe solidair zijn generaties op wereldwijd vlak?'

Sprekers:

Rekson Silaban (KSBSI, Indonesië)

Françoise Mujijima (WAWE, DRCongo)

Maddie Geerts (OKRA)

Koen Detavernier (WSM)

Herbeleef onze onderwijswebinars

Kwaliteit van onderwijs: 'Bijbenen in de buitenbaan, omgaan met armoede in de praktijk'

Moderator: Filip Vandenberghe (nationaal secretaris COC)

Gastsprekers: 

Marleen Van den Mooter (Welzijnsschakel Puurs)

Sue Tack van 'Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen' die dan de focus op de school zal houden.

Loes Vandromme (Commissie Onderwijs Vlaams Parlement CD&V) aan het woord.

Vrijheid van onderwijs: Een strijd waard?

 Lieven Boeve (Directeur-Generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen) Lieven's presentatie

 Johan Lievens  (universitair docent Universiteit Amsterdam)  Johan's presentatie

 Ilse Geerinck (lector aan de lerarenopleiding UCLL) 

 Goele Cornelissen (diensthoofd van de studiedienst van COC)  Goele's presentatie

link naar artikel Bart Vranckx - Medewerker COV-studiedienst in de Gids op maatschappelijk gebied

link naar artikel Knack: https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-nieuwe-eindtermen-niet-kiezen-is-verliezen/article-opinion-1712837.html

Webinar 'Lerarentekort'

 Vlaanderen kampt stilaan met een tekort aan leerkrachten, in de ene regio al meer dan in de andere regio’s. Tegen het schooljaar 2023/2024 zijn er  10 procent meer leerkrachten nodig dan vandaag. Tijdens het webinar zoomen we in op drie mogelijke oplossingen om iets aan dat probleem te doen. Met inleiding door Marianne Coopman (Algemeen Secretaris, COV), aantrekkelijk maken van de lerarenopleiding Evelyn Spruyt (medewerker UAntwerpen, Fonds voor Onderwijs Ontwikkeling), aan boord houden van startende leerkrachten Prof. Geert Kelchtermans (KU Leuven),diverse profielen Sanghmitra Bhutani (Beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn, Minderhedenforum)en tot slot een reflectie door Jo Brouns (Vlaams Parlementslid). Aansluitend vragen uit de deelnemers.

 

Herbeleef onze GIRAFF webinars

Meer dorp met minder ruimte Een inspirerend verhaal over NIJLEN

Maarten Horemans (Afdelingshoofd Ruimte Nijlen)

Pieter Vandenhoudt (Projectmedewerker Trage wegen vzw)

Straten en Pleinen van mensen De kern van veerkrachtige gemeenten

Jonas Vanneste (BUUR)

Groen parkeren en andere lichtjes naar een slimme verdeling van ruimte

Tim vekemans (RE-ST)

Kris Peeters (lector PXL Limburg)

Doe mee en herteken uw buurt GIRAFF in uw gemeente, de snelste weg naar de de leukste plek

Willy Thomas (De grond der dingen)

Pieter Fannes (Heroes for zero)

Herbeleef onze webinars over Sociale zekerheid

Fundamenten van onze sociale zekerheid

Matthias Somers (Denktrank Minerva)

link naar het boek 'Fundamenten van onze sociale zekerheid'

Is de sociale zekerheid er nog voor iedereen?

Wim Van Lancker (KULeuven)

 

Is er nog pensioen in 2065?

Yves Stevens (KULeuven)

 

Herbeleef onze andere webinars

Webinar: 'Interview met Minister van pensioenen Karine Lalieux' (Week van de Pensioenen)

Van 27 september tot 1 oktober organiseerde OKRA in samenwerking met CM, ACV en Beweging.net de Week van de Pensioenen.

Tijdens deze week organiseren wij tal van inhoudelijke debatten, infosessies en nodigen wij de minister van Pensioenen Karine Lalieux uit.

Herbekijk dit gesprek hier!

Webinar: 'Arm Vlaanderen, arm Wallonië'

Pascal Verbeken (auteur en hoofdredacteur Wilfried)

Pascal zijn verhaal begint in het tijdperk (1840-1950) toen arm Vlaanderen massaal ging werken in Wallonië, vooral in de Waalse industrie. Een half miljoen Vlamingen vestigde zich ook definitief in Wallonië, wat betekent dat ongeveer een Waal op zes van Vlaamse afkomst is. Die geschiedenis heeft België veranderd en kleurt tot vandaag de politiek. Mijn thesis: de manier waarop Vlamingen en Walen tegen België aankijken heeft alles te maken met de sociaal-economische situatie waarin de regio's zich bevinden doorheen de geschiedenis. Niet zozeer door verschillen in cultuur, taal enzomeer. Ik zal de luisteraars ook meenemen naar steden als Luik, Charleroi en La Louvière vroeger en nu.

Webinar: 'Is de green deal haalbaar en betaalbaar?'

Peter Wittoeck (Diensthoofd Klimaatverandering bij de Federale Overheidsdienst Gezondheid) 

Webinar: 'Te koop, te huur, te duur?'

In de campagne Te koop, te huur, te duur zet Beweging.net samen met partner Welzijnszorg vrijwilligers en mandatarissen op pad om werk te maken van een beter lokaal woonbeleid. Op de website www.tekooptehuurteduur.be staan heel wat concrete acties en mogelijkheden opgelijst. Tijdens de webinar op 2 juni laten we 2 sprekers aan het woord: Pascal De Decker (KULeuven) geeft een overzicht van ‘wonen in Vlaanderen’ op vandaag en waar zich de grootste noden voordoen. Marc Justaert (Welzijnszorg) vertelt hoe aan het lokale beleid gesleuteld kan worden. Een inspirerende avond voor al wie op lokaal vlak beweging wil maken rond wonen.

Webinar: 'Rechtvaardige fiscaliteit'

Op 4 juni “vierden” we Tax Justice Day. Daarmee wil het middenveld onderstrepen hoe belangrijk het is om rechtvaardige belastingen te innen. Journalist Sven Watthy (HLN) gaat in gesprek met de minister van financiën Vincent Van Peteghem om naar zijn plannen te vragen voor de grote fiscale hervorming die deze federale regering heeft aangekondigd. Hoe ziet hij die hervorming? Hoe wil de minister de belastingen rechtvaardiger maken? Gaat dat samen met het groener maken van de fiscaliteit? En hoe kijkt hij naar de 10 voorstellen voor een rechtvaardige fiscaliteit van de corona-coalitie (www.corona-coalitie.be)

Webinar: Exit patenten, exit corona?'

Elise Deroitte (directeur van de studiedienst van CM) 
Cindy Franssen (Europarlementslid CD&V)
Katrien Vanwimp (directeur Dienst Beleid en Studie WSM) 

infographic - inhoud burgerinitiatief - FAQ

filmpje 'no profit on pandemic' - filmpje L.A. Samy uit India

Webinar: 'Fratelli Tutti'

voordracht door prof. Johan Verstraeten

 

Webinar: '100 jaar ZIN in Beweging'

Online Voordracht door Prof. dr. Emmanuel Gerard

100 jaar ZIN in Beweging

Professor dr. Emmanuel Gerard (KU Leuven)

De Bouwsto(l)p

  • Uitleg bij de maatregelen, Pieter-Jan Lijnen, beleidsadviseur vastgoed – departement omgeving 
  • Het instrumentendecreet (woonreservegebied stolp) als deel van ruimtelijkbeleid (hoe past dit in de BRV- puzzel): Prof. Ruimtelijke Planning Tom Coppens (UA)                                  bekijk de presentatie hier
  • Toepassing in het Lokaal ruimtelijk beleid, Maarten Horemans, afdelingshoofd ruimte, Ruimtelijk planner – Omgevingsambtenaar Nijlen 
  • Reflectie  Erik Grietens (BBL)

 

Middenveld tussen aanval en verdediging

professor Stijn Oosterlynck (UAntwerpen)

Is een splitsing van België onvermijdelijk?

Professor Dave Sinardet (VUBrussel)

Opkomstplicht

Professor Stefaan Fiers (KU Leuven)

Democratische vernieuwing

Professor Kristof Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen)

Boekdebat 'Onvoltooid verleden tijd'

Simon Bellens (redacteur Visie) moderator

Ivo Janssens (redacteur boek) , Peter Wouters (Voorzitter beweging.net) en Eva Brems (Professor Mensenrechten UGent)

Groetjes uit Vlaanderen

Mohamed Ouaamari (columnist De Morgen)

De prijs van innovatieve geneesmiddelen

Jean Hermesse (CM)

Recht op wonen in tijden van corona

Sien Winters (HIVA)

Innovatie in de zorg

Prof. Geert Van Hootegem & Lander Van Meerbergen (HIVA/KUL)

De toekomst van pensioenen

Prof. Erik Schokkaert (KU Leuven)

Fake news, sociale media en democratie

Michaël Opgenhaffen (KU Leuven)

Hoe de geldpersen aanzetten om de coronacrisis betalen?

Professor Paul De Grauwe (London school of Economics)

Vieruurtje met Tuur

Tuur Vanempten (UCLL)

Tijd voor de korte (corona) werkweek?

Olivier Pintelon (Politicoloog/denktank Minerva)

Een digitale taks?

Roel Desyn en Paul Verhaeghe (Advocaten)

online debat Asiel en Migratie

M.m.v. ORBIT vzw, IC vzw, Pigment vzw & Dokters van de wereld