Over ons

Beweging.academie is een creatieve vormingscel. 
Wij zetten in op positieve verandering.


Onze vormingen brengen mensen samen en geven hen de tools en de handleiding om hun leven en hun leefwereld en vervolgens de wereld in beweging te zetten.

Onze samenleving verandert voortdurend.

De manier om daarmee om te gaan, blijft al eeuwenlang onveranderd: overleg is en blijft de sleutel tot kwaliteitsvol samenleven.

Beweging.academie brengt  mensen en organisaties samen om hun kennis, inzichten en competenties te versterken en te bouwen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Onze partners

We doen dit uiteraard niet alleen. We hebben fantastische partners waarmee we samenwerken om onze dromen te realiseren. Onze belangrijkste partners zijn Beweging vzw en Ateliers voor Werknemersvorming. Zij delen onze doelen en versterken onze ambities.

Met Ateliers voor Werknemersvorming werken we samen aan gedeelde doelen binnen een samenwerkingsovereenkomst.

Binnen Ateliers werken we samen met Educo vzw voor computeropleidingen  en Arvo vzw (voortgezette vorming voor werknemersafgevaardigden in ondernemingen) aan ons gezamenlijk doel.

Beweging.academie is geworteld binnen beweging vzw. Op die manier leggen we verbinding met regio’s, in communicatie, krijgen we verdiepende inspiratie voor onze dossiers,…

Organisaties als Pasar, Femma, OKRA 55+, KWB, WSM, SAMANA, CM, ACV… zijn onze grond van inspiratie en onze partners in crime in maatschappelijke verandering.

We werken samen met hen aan een intern en extern aanbod dat ons samen versterkt.

Onze visie

“Waar mensen samenleven, van de wijk over het werk tot de wereld, zijn afspraken en keuzes nodig. Wij geloven dat die het beste in overleg tot stand komen.”

Daarom willen we mensen via vorming en ontmoeting versterken met kennis, competenties en expertise om deel te nemen aan een kwaliteitsvol overleg. Zo kunnen ze meer impact krijgen op hun leef- en werkomgeving.

Niet-formeel en informeel leren bereiken we het meest efficiënt en het meest effectief door in divers samengestelde groepen te vertrekken vanuit concrete ervaringen. We gaan aan de slag met wat deelnemers inbrengen, als startpunt, als uitwisseling en als aanknopingspunt voor vormingsinhouden.

We onderschrijven de Universele Rechten van de Mens.

De samenleving willen we rechtvaardiger, socialer en duurzamer maken, met sterke betrokkenheid en zeggenschap van alle mensen.